top of page

O NÁS

Hlavním posláním spolku je společensky užitečná činnost, konkrétně přispívat ke zlepšování kvality života a životního prostředí a vyváženému rozvoji regionu. Zejména poskytováním energetických služeb svým členům a vyšší míry účasti svých členů na energetickém trhu.

Dalším posláním spolku je vytvářet všestrannou péči pro uspokojování potřeb svých členů, zejména v oblasti energetiky a s využitím energetického trhu, hájit a prosazovat jejich zájmy, reprezentovat a zastupovat své členy na mezinárodní, národní i regionální úrovni a dále přinášet enviromentální, hospodářské a sociální přínosy svým členům a předmětné lokalitě.
Posláním spolku je dále vytvářet alternativní možnosti investování ve vztahu k převládajícím trendům při využití obnovitelných zdrojů energie, zejména zpřístupnit široké veřejnosti možnost
podílet se na realizaci opatření vedoucích k využití obnovitelných zdrojů energie. Spolek usiluje o to, aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci energetiky, využití
obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které budou vést k vyrovnání sociálních rozdílů, posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování celé společnosti při
využívání energie.

NAŠE MISE (VIZE, BLABLA)

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. ​

NAŠE POSLÁNÍ

Obnovitelné zdroje

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Poradenství

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Realizace energetických služeb

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page