top of page
Solar Panels

KOMUNITNÍ ENERGETIKA

LOKÁLNÍ ENERGIE

ZA SPRAVEDLIVÉ A DOSTUPNÉ CENY  

Komunitní energetika je příležitostí pro města, obce, podnikatele, neziskové organizace a veřejnost v daném území. Umožňuje zde vyrobenou energii spotřebovávat, sdílet a prodávat, ideálně v blízkosti jejího zdroje. Cílem je vysoká míra energetické soběstačnosti lokality, stabilizace cen energií, environmentální a sociální přínosy.

Contact
bottom of page