top of page

SPOLUPRÁCE

NS MAS

Více informací zde.

ČSVE

Od prosince 2023 spolupracujeme  s Českou společností pro větrnou energii ( ČSVE).

Platforma KE a JVTP

ENERKOM Šumavsko je zapojen do pravidelných setkání platformy KE a do spolupráce s JVTP. Informace ze setkání jsou pravidelně poskytovány členům EŠ.

Více informací zde.

UKEN

Sunset on Solar Panels
bottom of page