top of page

ČLENSTVÍ

Myšlenkou a cílem komunitní energetiky je mj. stav, kdy se v lokalitě vyrobená energie také v lokalitě v co největší míře spotřebuje a nedochází k výrazným přetokům do centrální distribuční sítě. Tuto novinku má podpořit připravovaná novela energetického zákona, díky které budou moci lokální výrobci energií (zprvu především té elektrické) vyrábět, spotřebovávat, prodávat a zároveň sdílet přebytky své produkce s ostatními účastníky na energetickém trhu. Vše bude umožněno při využití stávajících distribučních sítí. Konkrétně by to mohlo vypadat tak, že přebytky energie vyprodukované ve výrobně bude moci majitel sdílet posílat jinému spotřebiteli v území. Majitel energii dobře prodá a spotřebitel ji dobře koupí. Ke sdružování takovýchto výrobců a spotřebitelů je zapotřebí prostředníka, vystupujícího ve formě energetického společenství. Protože se nám tato myšlenka líbí, máme zkušenosti s komunitní prací, rozhodli jsme se být nápomocní při zrodu takového energetického společenství s názvem ENERKOM Šumavsko.

Do zrození tohoto spolku byli zapojení místní podnikatelé, města, obce, neziskové organizace i aktivní občané. Cílem spolku je zajištění hospodářských, sociálních a environmentálních přínosů. Členství je dobrovolné a do aktivit se můžete zapojit i vy, a to v roli jak výrobce, tak spotřebitele nebo nositele prospěšných inovačních myšlenek.       

Solar Panels Technician
bottom of page