top of page

NAŠE ČINNOSTI

Hlavní činností spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k naplnění poslání spolku a k ochraně a uspokojení společných zájmů členů spolku.

bottom of page